Velkommen til aroslmu.dk

Her kan du se vores nuværende bestyrelse

Formand: Martin Lauridsen
formand.aroslmu@gmail.com
tlf: 26 82 76 19

Kasser: Nina Villadsen
kasserer.aroslmu@gmail.com

Næstformand/Programmand: Peter Knudsen

Programansvarlig: Elisabeth Jensen
program.aroslmu@gmail.com

Sekrtær: Sara Ambrosen