Missionsprojekt 2014Mission på Hjemmebane

LMU´s missionsprojekt i 2017 har igen fokus på det kristne ungdomsarbejde i Peru. Hvis du vil lære mere kan du klikke her.

Formålet med projektet er at støtte og udvikle ungdomsarbejdet i landet, så de unge styrkes i troen -således at kirken i Peru kan vokse.

Indsamlingen går bl.a. til lønomkostninger og diverse andre omkostninger vedr. ungdomsmissionærerne Mathilde og Thomas Myhre Tarp Krügers´ ansættelse. Samt enkeltstående projekter og indkøb, som de ser et særligt behov for. F.eks.: indkøb af spil, bordtennisbord, litteratur og undervisningsmateriale mv.

Mathilde og Thomas arbejde består bl.a. af undervisning på bibelskolen og planlægning af sociale aktiviteter. Gennem ungdomsledersamlinger forsøger de at give de unge ledere åndelig- og ledelsesmæssig udrustning.

Til møderne herhjemme i Aros LMU vil der i løbet af året blive samlet penge ind til projektet. Men du er selvfølgelig altid velkommen til at støtte projektet ved at overføre et beløb direkte til Aros LMU´s konto tilhørende missionsprojekt Reg. og konto nr.: 1981 0713817651

Bed for projektet, og at flere mennesker må komme til tro!