Guds Ord har to budskaber til os mennesker: Det ene budskab er loven, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Gud har fortalt os den i bl.a. De ti Bud og i budene om at elske ham af hele vores hjerte og vores næste som os selv. Loven kan ikke frelse os. Den viser os kun, at vi fortjener Guds dom og vrede. Hvis vi skal dømmes af Gud efter loven, bliver straffen døden og en evighed i helvede. Det andet budskab er evangeliet, det gode budskab, der fortæller os, at Gud har grebet ind over for sin egen straf. Han har ikke ophævet sin straf, men han har dømt sin søn, Jesus Kristus, i stedet for os. Jesus bar frivilligt vores straf, da han mærkede hele Guds vrede over alle vores synder og døde under Guds dom på korset. Og Gud erklærede, at straffen var udstået og skylden betalt ved at oprejse Jesus fra de døde. Gennem sit ord og sine sakramenter deler han nu syndernes forladelse ud til os og indbyder os til at tilbringe evigheden sammen med ham på Den nye Jord, hvor alt er godt.

Derfor mødes vi til LMU for at høre Guds Ord, og vi mødes til gudstjenesten for at høre Guds Ord og modtage syndernes forladelse i nadveren.